IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI

Izjavljamo, da smo v podjetju PharmaHemp d.o.o. zavezani k nepristranskosti in da preprečujemo morebitne komercialne, finančne in druge pritiske na poslovanje laboratorija za preskušanje vsebnosti kanabinoidov. Z neodvisnim in nepristranskim poslovanjem zagotavljamo enakopravno obravnavo odjemalcev ter poštene in strokovne ocene našega laboratorija. Nepristranskost obvladujemo skladno s sistemom vodenja kakovosti in sistematičnim procesom obvladovanja tveganj, kjer skrbimo za stalno prepoznavanje in preprečevanje kakršnihkoli oblik tveganj. Z ustreznimi postopki obvladujemo vse morebitne okoliščine notranjih ali zunanjih dejavnikov, ki bi lahko vplivale na nepristranskost delovanja laboratorija.

Proces obvladovanja tveganj zajema izdelavo ocene tveganja, kjer prepoznana tveganja analiziramo,  ovrednotimo, nadzorujemo in spremljamo. V kolikor tveganje preseže sprejemljive meje, nemudoma izvedemo ukrepe za zmanjševanje ali odpravljanje tveganj. Z izdelavo poglobljene ocene tveganja smo pregledali in analizirali različne odnose, ki bi lahko vplivali na nepristranskost delovanja laboratorija: odnos z matično organizacijo, odnosi z oddelki znotraj iste organizacije, s povezanimi podjetji, z regulatorji, osebjem, odjemalci in zunanji ponudniki. Ugotovili smo, da je vpliv lastniške in organizacijske strukture podjetja na rezultate preskušanja in nepristranskosti majhen, znotraj podjetja smo sprejeli nekatere ukrepe za odpravljanje morebitnih vplivov zaposlenih, izključena je tudi vsaka možnost vpliva oseb ali organizacij izven laboratorija.

Laboratorij tudi ne opravlja dejavnosti, ki bi lahko ogrozile zaupanje v neodvisnost njegove ocene ali integritete aktivnosti na področju preskušanja. Politiko kakovosti in nepristranskosti dodatno zagotavljamo z rednim umerjanjem, kalibriranjem, kvalifikacijo in validacijo opreme, prostorov in procesov, z medlaboratorijskimi primerjavami in usposabljanjem zaposlenih. V primeru zaznave novih tveganj na nepristranskost delovanja laboratorija izdelamo novo oceno tveganja, ki jo pregledamo in po potrebi dopolnimo na letnem vodstvenem pregledu.