TESTIRANJE KONOPLJE IN IZDELKOV IZ KONOPLJE V AKREDITIRANEM LABORATORIJU (AKREDITIRAN V SKLADU Z ISO/IEC 17025).

Laboratorij PharmaHemp Laboratories je akreditiran v skladu s ISO/IEC 17025:2017, kar dokazuje, da delujemo kompetentno ter podajamo veljavne inzanesljive rezultate.Akreditacija ISO / IEC 17025 je najvišji svetovni standard kakovosti za preskuševalne in kalibracijske laboratorije, ki spodbuja zaupanje v laboratorije po vsem svetu.

Naš akreditirani laboratorij po standardu ISO/IEC 17025 nam omogoča delovati kompetentno ter pridobivati veljavne, zanesljive rezultate. Ta akreditacija dokazuje, da naše podjetje deluje z najvišjo stopnjo usposobljenosti na področju laboratorijskih preizkusov konoplje in izdelkov iz konoplje. Akreditirana poročila preizkusov laboratorija PharmaHemp Laboratories bodo sprejeta kjer koli po svetu. Obseg akreditiranja je opisan v obsegu certifikacije.

ZNAČKE O ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI

Usposobljenost našega laboratorija dokazujemo s sodelovanjem v preizkusih strokovne usposobljenosti, kjer primerjamo svoje rezultate z drugimi referenčnimi laboratoriji. Laboratorij PharmaHemp Laboratories je družba Emerald Scientific nagradila za znanstveno odličnost pri testiranjih konoplje za preverjanje vsebnosti kanabinoidov v cvetovih in konopljinem olju.

Laboratorij PharmaHemp Laboratories je družba Emerald Scientific nagradila za znanstveno odličnost pri testiranjih konoplje za preverjanje vsebnosti kanabinoidov v cvetovih in konopljinem olju.